Duurzaamheid

Duurzaamheid

 
Duurzaamheid maakt een geïntegreerd onderdeel uit van de bedrijfsstrategie van Geveke. Het duurzaamheidsbeleid richt zich vooral op relaties met klanten, leveranciers en medewerkers en kent een tweetal focuspunten: het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering (reductie CO2-footprint) en de ontwikkeling en innovatie van het leveringsprogramma met duurzame producten en diensten.
 
Uitvoering
Geveke werkt voortdurend aan het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering door het invoeren van diverse maatregelen als:
 • energiebesparende verlichting en automatische lichtschakelaars
 • minder papiergebruik door het digitaliseren van werkprocessen
 • hergebruik ingeruilde apparatuur als sleutelmachines voor stagiaires of een tweede leven
 • hergebruik verpakkingsmateriaal
 • milieuverantwoord afvoeren van gescheiden afval
 • onderricht over het ‘nieuwe rijden’ voor monteurs en buitendienstmedewerkers
Daarnaast heeft Geveke de CO2-footprint van z’n bedrijfsvoering in kaart gebracht en voert Geveke een actief reductiebeleid om aantoonbare verbeteringen te bereiken.
 
Samenwerking met klanten
Veel (product)innovaties zullen op termijn bijdragen tot een beter milieu en minder energieverbruik. Geveke levert producten, diensten en activiteiten die nu al besparingen kunnen opleveren en waarmee klanten hun duurzaamheidsbeleid en –doelstellingen kunnen uitvoeren en realiseren.
 
Samenwerking met leveranciers
Geveke stimuleert de principalen waar mee wordt samengewerkt tot ontwikkeling van innovatieve milieu- en energievriendelijke producten en agendeert dit voor overleg op regelmatige basis.
 
De praktijk
Bij tal van duurzame processen werken de diverse business units van Geveke samen aan nieuwe componenten. Een aantal voorbeelden van deze duurzame producten en diensten:
 • biogascompressoren (voor het opwerken naar groengas en het op druk krijgen voor injectie in het aardgasnet) & aardgasvulstations (brandstof voor stadsbussen)
 • compressoren (nieuwe technieken en betere afstemming op verbruik zorgen voor aanzienlijke energiebesparing)
 • Geveke Energy Services (richt zich uitsluitend op energiebesparing en optimalisatie van alle merken persluchtinstallaties)
 • pompsystemen op zonnepanelen (voor het opwekken en opslag van energie)
 • AirVantage voor membraanpompen (energiebesparende technologie voor aanzienlijke energiebesparing op het gebruik van perslucht t.b.v. de pomp)